Privacy Policy

Integritetspolicy

Personuppgifter

Din Spabadsbutik ingår i koncernen Dinutemiljö Sverige AB. Vi värnar om personlig integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med rådande lagar och regler för personuppgiftsskydd. I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter. 

När termen ‘webbplats’ omnämns i texten så omfattar detta www.dinspabadsbutik.se. Genom att godkänna policyn på vår webbplats, i samband med köp eller lämnande av uppgifter, samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med texten nedan.

Personuppgiftsansvarig är:
Dinutemiljö Sverige AB
Organisationsnummer: 559181-5567
Tradenvägen 10
455 91 Håby/Munkedal
E-post: info@dinspabadsbutik.se

Personuppgifter som vi behandlar

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt in viss information om din enhet, medan den mesta informationen lagras i samband med att du handlar, skapar ett inlogg eller tar kontakt med oss. Dem personuppgifter vi behandlar är följande:

– För- och efternamn
– Personnummer
– Telefonnummer
– E-postadress
– Leverans- och faktureringsadress
– Köp-, order- och betalningshistorik
– IP-adress
– Information som du lämnar till vår kundtjänst

När samlar vi in dina personuppgifter och hur används de?

Köp
Din Spabadsbutik behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss med syftet att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi använder personuppgifterna för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Kommunikation
De insamlade personuppgifterna kan komma att användas för direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avsluta all sådan marknadsföring riktad till dig som kund.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden. 

Tävlingar
Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. 

Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, kundundersökning, våra produkter och våra tekniska system. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor med målet att ge dig som kund relevant information, en förbättrad webbupplevelse på Webbplatsen samt anpassad information i marknadsföringssyfte. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan innebära behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Din Utemiljö’s koncern.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag och förhindrande av brott
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. 

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri eller för bekräftelse av minimiålder som enligt lag gäller för att få handla online. Dina personuppgifter kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register såsom kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kan komma att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller som en följd av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Hur länge sparas mina uppgifter?

Om du samtycker till att vara registrerad kund hos Din Spabadsbutik sparar vi dina uppgifter tills du själv avregistrerar dig – detta kan du göra när som helst. Om du har registrerat dig som kund sparar vi dina kunduppgifter så länge det krävs, detta så att vi eller våra samarbetsparters kan fullfölja våra åtaganden gentemot dig, exempelvis vad gäller leverans- eller garantiåtaganden.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Köp- och orderhistorik
Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.
Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Vilka dina personuppgifter kan komma att delas med

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. 

Om hela eller delar av Din Utemiljö’s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och deras rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Dina rättigheter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få besked om vilka av dina personuppgifter som behandlas, oavsett hur dessa har samlats in. Du kan få tillgång till denna information genom att lämna en skriftlig begäran till oss. Denna begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in per post – underskriven av dig personligen. Begäran skickas till den fysiska adress som anges på vår webbplats och kan alltså inte skickas per e-post.

Vi vill försäkra oss om att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av dina lämnade uppgifter förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, ditt namn eller adress, kan du uppdatera dessa på ‘Mitt konto’ eller skicka ett e-postmeddelande till info@dinspabadsbutik.se. Du kan när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Om du har motsatt dig direkt marknadsföring så kommer dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Du kan välja att begränsa återkallelsen så att den endast avser delar av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:
Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Din Spabadsbutik’s webbplats. När du länkas till andra webbplatser bör du läsa deras respektive personuppgiftspolicy. Din Spabadsbutik tar inte ansvar för hur andra webbplatser behandlar dina personuppgifter.

Cookies på vår webbplats

På webbplatsen använder Din Spabadsbutik cookies – små textfiler som lagras på besökarens dator och följer dennes aktivitet på webbplatsen. Din Spabadsbutik använder både permanenta cookies som sparas på datorn under en bestämd tid och sessionscookies som lagras tillfälligt under besökarens vistelse på Webbplatsen.

Din Spabadsbutik använder cookies för att förbättra Webbplatsen och för att underlätta besökarens vistelse på denna. Ingen personlig information sparas, utan filerna används endast för att kartlägga besökarnas beteende så att webbplatsen kan göras mer relevant för dig som kund.

Att välja bort cookies

Du kan välja att inte längre använda cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare. Beroende på vilken webbläsare du använder kan detta göras på olika sätt. Om du använder en PC kan du ta bort cookies med kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. Om detta inte fungerar eller om du använder en Mac-dator så hittar du instruktionerna för din webbläsare i listan nedan:
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies
Notera att vissa av webbplatsens funktioner begränsas om du väljer bort cookies. Det är exempelvis inte möjligt att genomföra ett köp utan cookies.

Ändringar i Integritetspolicyn

Din Spabadsbutik förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Webbplatsen.