underhåll

För att du ska kunna njuta av ditt spabad som du själv önskar är det bra att du snabbt skaffar dig en rutin för hur spabadet fungerar och mår. Initialt är det bra om man snabbt sätter sig in i hur kemi och hantering av filter fungerar. Efter någon vecka kommer det mesta att vara mer naturligt och du kan då anpassa din skötsel och hantering av kemi.

  • Filter ska rengöras regelbundet, 2ggr per månad c:a.
  • Filter tas ur och sprayas med filtercleaner, låt filterna ligga i en hink med vatten i ca 30 min.
  • Plocka upp filterna och skölj av under rinnande vatten.
  • Använd inte spabadet utan filter.
  • Var 4–6 månad byt till nya filter.
  • Kolla pH-värdet i vattnet med jämna mellanrum.
  • Vattenbyte en gång per år, förutsatt att man följer instruktionerna vid bad

Vid byte av vatten rekommenderar vi att du använder ”Pipecleaner” i det gamla vattnet innan du byter ut det och kör pumpar och filter i ca 10 minuter innan bytet. Skölj noga och återfyll med nytt vatten. Anledningen till att använda pipecleaner i systemet innan man byter vattnet är för att förhindra eller ta bort smuts som kan sätta sig inne i rörsystemet.

Det vanligaste uppkomna problemet är igensatt filter som kan få flera olika konsekvenser, tex ingen värme, ingen cirkulation, otjänligt vatten m.m.