Vanliga frågor och svar

BADET FÅR INGEN STRÖM OCH DISPLAYEN ÄR SVART, VAD GÖR JAG ÅT DET?

Kontrollera säkringarna i huset. Kontrollera att det finns det ström fram till kontrollboxen i spabadet.

MITT BAD VÄRMER INTE, VAD SKA JAG GÖRA?

Bryt strömmen i 10 min och skruva ur filtret. Sätt på strömmen utan filter i badet. Rör ej några knappar på displayen. Vänta 10 min. Starta badet igen.

JAG HAR BYTT VATTEN OCH BADET VÄRMER INTE, VAD SKA JAG GÖRA?

Detta problem kan uppstå vid vattenbyte. Trolig orsak är luft i någon av pumparna. Kontrollera att samtliga munstycken är öppna. Lossa försiktigt anslutningen till pumpen genom att skruva på den med handkraft. Detta skall göras medan pumpen går. När du lättat den så pass mycket att vatten börjar rinna ut så kommer luften i pumpen att pysa ut och snart ser du ett flöde i spabadet igen. Skruva nu tillbaka anslutningen tills den håller tätt.

VAD SKA JAG GÖRA OM DET INTE KOMMER VATTEN UR ALLA MUNSTYCKEN?

Samtliga munstycken i spabadet är på och avstängbara. Börja med att vrida på de munstycken som det inte kommer vatten ur, detta är den vanligaste orsaken. Har du flera pumpar i ditt spabad så kan de olika pumparna vara fördelade på olika munstycken, sätt på samtliga pumpar. Kolla att du har massagevredet på kanten av karet ställt mot mitten, vreden reglerar vart du riktar massagen. Mittenläget ger flöde ur alla munstycken.

HUR MYCKET VATTEN SKA DET VARA I SPABADET?

Fyll upp vattnet till underkant på nackkuddarna.

VAD SKA JAG GÖRA OM SPABADET SLÅR PÅ OCH AV SIG SJÄLV?

Den här funktionen är normal under uppvärmning och filtrering. Inga åtgärder behövs.

VARFÖR TÖMS INTE SPABADET HELT OCH HÅLLET?

Spabadet töms med hjälp av gravitationen. Det töms inte alltid fullständigt. Det är inte nödvändigt att tömma spabadet helt och hållet. Om du vill avlägsna den sista lilla vattenresten rekommenderar vi att du använder en dammsugare som kan suga upp vatten.

HUR GÖR MAN RENT FILTREN?

Patronfilter skruvas ur och spolas rent upprätt mellan lamellerna med varmt vatten med hårt tryck, ej högtryck. När de skruvas tillbaks ska det göras varsamt. Patronfiltren bör torka över natten för bästa effekt.

VARFÖR MÅSTE FILTREN RENGÖRAS?

Ett spafilter ska rengöras och spolas av 1-2 gånger i månaden för att bibehålla ett fräscht vatten och för att spara på utrustningen. Smutsiga filter skapar dåligt flöde genom värmaren och pumparna.

VARFÖR TAPPAR MITT SPABAD VATTEN?

Det finns en naturlig avdunstning av vattnet. Alla som badar för med sig vatten ur spabadet när de kliver ur.